asd

O spoločnosti DETTE Group, s.r.o.

Základné informácie

Naša spoločnosť podľa výpisu z obchodného registra pôsobí na trhu s vymáhaním pohľadávok krátko, avšak každý náš externý zamestnanec má bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Momentálne sa naša firma zaoberá vymáhaním pohľadávok, do budúcnosti (horizont jedného roku) sa budeme snažiť rozšíriť pôsobnosť na súkromnú bezpečnostnú službu a taktiež na detektívnu činnosť. V mene spoločnosti koná jediný spoločník, a tým je Jozef Šoka.

Oblasť pôsobenia

Spoločnosť sa špecializuje na vymáhanie pohľadávok po splatnosti. Tiež sa zaoberá správou väčších či menších portfólií. Zaoberá sa vymáhaním celých balíkov pohľadávok po splatnosti z obchodnej činnosti bánk, finančných inštitúcií, obchodných spoločností, ale tiež od fyzických a právnických osôb. Okrem zaistenia a vymáhania pohľadávok dokáže naša spoločnosť prostredníctvom svojich partnerských spoločností zabezpečiť kompletný právny servis (spracovanie a podanie žalôb), exekučný výkon, odobratie predmetu leasingu (prípadne aj jeho odpredaj), ale aj poskytnutie finančných a poradenských služieb.

Prečo práve DETTE Group?

Naša spoločnosť pristupuje ku každej pohľadávke individuálne a profesionálne, samozrejme so zreteľom na právne predpisy v SR. Taktiež dbáme na morálne hodnoty a zásady preferované v dobre fungujúcej spoločnosti. Našou výhodou je flexibilnosť, spoľahlivosť a rýchlosť. Nezanedbateľnú časť pre Vás ako potencionálneho partnera určite tvorí provízna sadzba. Pri dojednaní dlhodobejšej spolupráce sme schopní sa dohodnúť na nižšej odmene ako je to u iných spoločností na slovenskom trhu.

V prípade záujmu nás kontaktujte. Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

Mgr. Jozef Šoka
konateľ spoločnosti